fbpx

Activitatea de cercetare-dezvoltare reprezintă principala preocupare a echipei noastre. Bazată pe programe de cercetare actuale și pe o echipă de specialiști în mașini și acționări electrice, am finalizat cu succes proiectele demarate. De asemenea, am întreprins colaborări care s-au soldat cu realizarea de modele experimentale destinate mai multor aplicații precum: aeronautică, energie eoliană, tracțiune electrică, pompe și altele.
Cercetarea în electrotehnică presupune proiectarea și dezvoltarea sistemelor electrice, a componentelor, a motoarelor și a echipamentelor și în același timp, studiază aspectele tehnologice ale materialelor, produselor și proceselor de inginerie electrică.

Serviciile de cercetare și dezvoltare se desfășoară urmărind o evoluție etapizată a proiectelor. Pornim de la idee, cu studiul de fezabilitate, proiectarea propriu-zisă, realizarea unor simulări și modelări ale sistemelor utilizând programe software inteligente și în final ajungând la dezvoltarea modelelor experimentale.

Firma noastră activează cu succes in următoarele domenii de cercetare:

 • Energie regenerabilă

 • Mașini electrice speciale

 • Servocontrol

 • Aparate electrice

 • Eficiență energetică

 • Automatizare industrială

GEDEREX vine în sprijinul partenerilor contribuind cu succes la dezvoltarea soluțiilor optime la probleme din domeniul Inginerie Electrică și nu numai.

SERVICII

Proiectare mașini electrice 

Proiectarea și optimizarea mașinilor electrice se realizează în trei etape:

  1. Proiectarea propriu-zisă – calculul circuitului electromagnetic al mașinii supus etapei de proiectare;
  2. Studii de câmp și optimizare – analiza structurilor utilizând metode de simulare, aplicate structurilor rezultate la finalul etapei de proiectare propriu-zise;
  3. Proiectarea mecanică – determinarea structurii mecanice a mașinilor rezultate în procesul de optimizare.

Dezvoltarea modelelor experimentale

Cu ajutorul bazei materiale a companiei, rezultatele obținute în etapa de proiectare se pot pune în aplicare, aceasta fiind capabilă în realizarea tuturor subansamblelor atât în cazul mașinilor electrice cât și altor echipamente electromagnetice.

Dezvoltarea modelelor experimentale se realizează de asemenea, prin parcurgerea a trei etape:

 1. Realizarea structurilor electromagnetice – circuitul magnetic și electric, izolații, etc;
 2. Dezvoltarea subansamblelor mecanice – arbori, carcase, capace, lagăre, etc;
 3. Asamblarea finală și estetică – asamblare mecanică, centrare, echilibrare statică și dinamică, vopsire, etc.

Testare și analiză

Etapa finală a activității de cercetare-dezvoltare constă în testarea modelelor experimentale rezultate, prin determinarea eficiențe și trasarea caracteristicilor de funcționare ale acestora. 

Aceasta constă în: 

 1. Testarea  în etapa de cercetare dezvoltare prin urmărirea programului de încercări aferent tipului de echipament testat: – măsurarea rezistenţei înfăşurărilor, încercări dielectrice, încercarea la încălzire, etc.
 2. Determinarea eficienței – măsurarea puterii şi a factorului de putere, pierderile şi randamentul , etc.
 3. Trasarea caracteristicilor de funcționare – caracteristica mecanică,  caracteristica randamentului, caracteristica de sarcină, caracteristica de reglaj, etc.

Echipa Noastra

Simion Alecsandru
Simion Alecsandru

Director departament cercetare

Profesor asociat la Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată, este numit doctor în inginerie electrică în anul 1976. Domnul profesor Simion are scrise un numar de 230 lucrări de specialitate în domeniul ingineriei electrice, deține un număr 20 de patente și are la activ un număr de 16 proiecte, din care 16 în calitate de director de proiect. Principalele activități de interes sunt în domeniul acționărilor și mașinilor electrice.

Vîrlan Bogdan
Vîrlan Bogdan

Director de proiect

Asistent universitar în cadrul Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată din Iași, a primit titlul de doctor în inginerie electrică în cadrul Univeristății Tehnice ,,Gheorghe Asachi” din Iași 2009. Acesta are publicate peste 20 articole în cadrul un conferințe și reviste internaționale de specialitate. Principalele activități de interes sunt simularea, proiectarea și optimizarea mașinilor electrice.

Livadaru Leonard
Livadaru Leonard

Proiectant mașini electrice

Conferențiar în cadrul Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată, este numit doctor în inginerie electrică în anul 2003. Are scrise un numar de 140 lucrări, în cadrul unor conferințe și reviste internaționalre, și 5 cărți de specialitate în domeniul ingineriei electrice – mașini electrice. Proiectarea și optimizarea mașinilor electrice sunt principalele direcții de lucu, prin utilizarea programelor de studiu de câmp prin metoda elementului finit.

Munteanu Adrian
Munteanu Adrian

Proiectant mașini electrice

Conferențiar în cadrul Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată, este numit doctor în inginerie electrică în anul 2008. Are scrise un numar de 60 lucrări, în cadrul unor conferințe și reviste internaționalre, și 3 cărți de specialitate în domeniul ingineriei electrice – mașini electrice. Proiectarea și optimizarea mașinilor electrice sunt principalele direcții de lucu, prin utilizarea programelor de studiu de câmp prin metoda elementului finit.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Share via
Copy link
Powered by Social Snap